Bestyrelse

GASmuseets bestyrelse pr. 3.6.2016

Repræsentant, Mariagerfjord Kommune: Jørgen Pontoppidan
Repræsentant, DONG energy: Susanne Westh
Suppleant, DONG Energy: Søren Dalsager
Repræsentant, HMN Naturgas: Søren Hylleberg
Suppleant, HMN Naturgas: Per Jensen
Repræsentant, Nature Energy Fyn A/S: Torben Jensby
Repræsentant Energinet.dk: Peter Hodal

Valgt på repræsentantskabsmøde i 2016
Henrik Andersen, Aalborg Gasforsyning (valgt 2016)
Per Offersen, Kosan Gas A/S (valgt 2016)
Per Langkilde, Gastech Energi (valgt 2016)
Arne Hosbond, Sikkerhedsstyrelsen (valgt 2016)
Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center (valgt 2015)
Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet (valgt 2015)
Kim Beyer Eskildsen, DEBRA (suppleant)

Revisor
Beierholm Revision (genvalg)