Bestyrelse

GASmuseets bestyrelse pr. 7.6.2018

Repræsentant, Mariagerfjord Kommune: Jørgen Pontoppidan

Repræsentant, Evida: Søren Hylleberg Sørensen

Repræsentant Energinet.dk: Peter Hodal

 

Valgt på repræsentantskabsmøde i 2017/2018

Per Offersen, Kosan Gas A/S (valgt 2018)

Anne Siig Kvistgaard, Drivkraft Danmark (valgt 2018)

Per Langkilde, Gastech Energi (valgt 2018)

Henrik Andersen, Aalborg Gasforsyning (valgt 2017)

Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center (valgt 2017)

Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet (valgt 2017)

Arne Hosbond, Sikkerhedsstyrelsen, suppelant (valgt 2018)

 

Revisor Beierholm Revision (genvalg)