Fra gasværk til GASmuseum

Sådan begyndte det
Gasmuseet formidler som det eneste museum i landet historien om gasforsyningen i Danmark. Tanken om at oprette et gasmuseum opstod i 1992 - 10 år efter naturgassens indførelse i Danmark. Tilløbet til at etablere et landsdækkende specialmuseum tog fart fra sommeren 1994, hvor det første møder blev holdt. I januar 1995 blev forening Gashistorisk Selskab stiftet og i 1996 fik foreningen tilsagn om overdragelsen af det gamle gasværk i Hobro til formålet. Samtidigt blev der søgt midler til renovering af bygningerne, som blev støttet af branche, kommune og EUs Mål 2 midler. I 1997 kom der tilsagn fra Mærskfonden om støtte, og dermed var der ca. 9 mio. kr. til renovering af hele bygningskomplekset. Endelig kom der i 1998 tilsagn om driftsstøtte fra branche og kommune. En museumsleder og en inspektør blev ansat, og arbejdet med opbygningen af museet kunne begynde. Gasmuseet åbnede i august 1998, med en lille udstilling og begrænsede midler.

Hvorfor et gasmuseum?

Da Gasmuseet blev etableret var Elmuseet ved Tangeværket, der fortæller elektricitetens historie, for længst blevet etableret, ligesom Fiskeri- og Søfartsmuseet havde udstillinger om offshore-delen på Nordsøen. Men der var ikke noget museum, der arbejde og formidlede historien om gasforsyningen, som startede i Danmark i 1853. Men med en ny stærk naturgasbranche kom der interesse for denne historie men også for den bygasforsyning, der havde været før. Det er branchen, der har arbejdet for og løbende støttet opbygningen af Gasmuseet. 


Der var megen diskussion om behovet for et sådant museum, men på det første møde kom Erik Kjersgaard, daværende direktør for Den gamle by i Århus, med de rammende ord: ”Det er med museer som med børn, de kommer af kærlighed”. Dvs. er ønsket stærkt nok, og er der nok, der både kan og vil yde en indsats, så kommer der et museum inden for området. Gasmuseet har med 15 år på bagen bevist, at der er en vilje og et ønske om et museum, der forsker og formidler om gas- og energi.
Gasmuseet finansieres primært af gasbranchen og støttes af HMN Naturgas, Naturgas Fyn, Energinet.dk og DONG Energy samt Mariagerfjord Kommune. Derudover har museet løbende haft held til at sikre eksterne midler til bygninger, udstillinger og aktiviteter. Gashistorisk Selskab er i dag museets venneforening under navnet Gasmuseets venner. Gasmuseet drives af et repræsentantskab og en bestyrelse fra branchen.

De første 10 år

Da Gasmuseet havde 10 års jubilæum i august 2008 rummede det tidligere Hobro Gasværk et landsdækkende specialmuseum med udstillinger om gas – bygas, flaskegas og naturgas. Gasmuseet fokuserede primært på produktion af gas og energi, men museet havde også udstilling om forbrugssiden af energi og de ændringer, der er sket i familie og dagligliv fra 1940erne til 1990erne. Dertil kom et begyndende fokus på fremtidens energimuligheder i brintUNIVERSET, hvor børn og unge og legende sjæle selv kunne eksperimentere med solceller og brændselsceller, små biler og radioer. Endelig arbejdede Gasmuseet med forskning og formidling sammen med de øvrige energimuseer i Danmark samt universitetsinstitutter i Center for Energi og Samfund.

Gasmuseet i dag

Kort efter 10 års jubilæet i 2008 begyndte Gasmuseet arbejdet med at etablere grundlaget for det pågående videns- og oplevelsescenter for Energi, miljø og klima. Pojektfasen er 2010-2013 og projektet støttes af Vækstforum for Region Nordjylland samt EU med Mål 2 midler. 1. Etape af projektet stod færdig i 2012 og bestod af en udstilling, der fortæller om den rørlagte gas-energi fra 1853 til naturgassens indførelse. Pt. arbejdes med projektets anden fase, der skal give et bud på fremtidens energiscenarier.
 Udover de historiske udstillinger har GASmuseet indrettet et sciencerum, og foråret 2016 åbnes en udstilling om bolig og transport samt et interaktivt energispil.