Personale

Hanne@gasmuseet.dk

Telefon: 5371 5121

Cand. mag. og kandidat i historie 1983, Århus Universitet, og Europæisk Etnologi 1985, Københavns Universitet. Projektleder på Give-Egnens Museum 1986-87; Gymnasielærer på Skanderborg Amtsgymnasium 1988; Adjunkt på Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, Nuuk 1988-90 og 1991-95; Musuemsinspektør på NKA/Grønlands Nationalmuseum, Nuuk, 1990-91; Gymnasielærer på Marselisborg Gymnasium, Århus 1995-98. Leder og inspektør på Gasmuseet, Hobro siden 1998. Medlem af censorkorpset for Eskimologi, Københavns Universitet siden 2001; Medlem af det landsdækkende censorkorps i Historie siden 2006. Formand for Hobro Turistforening siden 2003; Bestyrelsesmedlem, Visitmariagerfjord siden 2006; Bestyrelsesmedlem Skibet Svanen siden 2008; Medlem af Netværk for Energi-, Miljø- og Klimagruppen, Mariagerfjord Kommune og Erhvervsråd siden 2011; Bestyrelsesmedlem Rute 180 siden 2012; Bestyrelsesmedlem Herregården Hessel siden 2012; Bestyrelsesmedlem i Kontrast, Region Nordjylland 2013. Bestyrelsesmedlem Visit Nordjylland 2014-2015.

Fagfællebedømte publikationer, 2013-1991

"Alt lykkes i en gasovn!" sammen med Peter Hørup, i Dansk Madhistorie, Industrikøkkenets tidsalder, Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, 2013. (10 pp).
GAS - fra den sorte til den grønne og ud i det blå. DGF 2011, GASmuseet 2012. (240 pp).
'Fra gas til el. Koldings gasforsyning 1861-2005', GASmuseet 2008. (140 pp.)
'El og gas til danske kommuner' (medforfatter Jytte Thorndahl) Elmuseet og GASmuseet 2007 (342 pp.) (Læs anmeldelse)
'Om ægte grønlændere og nye grønlændere - Om forskellige opfattelser af grønlandskhed'. Den jyske historiker, 81, 1998 (34 pp.)
'Between traditionalism and Modernity'. Cultural and Social Research in Greenland 1995/96, Atuarkiorfik, Nuuk 1996, (10 pp.)
'Om europæernes syn på børn samt familie og børn i det grønlandske samfund i tiden omkring koloniseringen'. Grønlands Kultur- og Samfundsforskning, Atuarkiorfik 1991, (32 pp.)
 
Andre publikationer 2006 - 1987

'Gas History 1792-2006', World Gas Conference, Amsterdam, Juni 2006 (30 pp).
'Ren gas om bygassens historie i Aalborg 1854-2004. GASmuseet og Aalborg Kommune 2004 (118 pp).
’Det flasker sig’, om flaskegassens historie i Danmark (medforfatter Niels Løgager Nielsen) GASmuseet 2003 (50 pp).
”Gas til nordjyderne” i Folkets Nordjylland, Nordjyllands Museer. 2002 (14 pp).
’Be the light’ om gas og lightere, Katalog, GASmuseet 2002  (21 pp).
”En 90 års fødselsdag. Om gashistorie i det 20. Århundrede”. Gasteknik 2001. (10 pp).
Diverse mindre artikler om gas og GASmuseet i Gasteknik, By og Land, Naturgasmagasinet mv.
Om seksualitet og de seksuelle normer i Grønland i tiden omkring koloniseringen. Ilisimatusarfik Paper 1990 (18 pp).
'Give-Egnen på landboreformernes tid'. Katalog, Give Egnens Museum 1988 (46 pp).
'Kartoflen – hedens guld?' Give Egnens Museum 1987 (20 pp).

Udstillinger: 2014/15 - 1987/88

2011-15 Leder af styregruppe for etablering af 1400 m2 udstillinger på GASmuseet om gas energi og vedvarende energi i fortid, nutid og fremtid, samt science rum. Regionalfondsprojekt, Region Nordjylland.
1998-2008 forskellige udstillinger om energi, flaskegas, bygas, naturgas og brint samt forbruget af energi  i øvrigt.
Udstilling om  “Thule eskimoerne” på Grønlands Nationalmuseum; 1987-88
“Giveegnen på landboreformernes tid”, “Kartoflen – Hedens guld?” og “Julebørn og legetøj” Give Egnens Museum.

 

Peter Hørup

Peter@gasmuseet.dk

Telefon 5371 5122

Cand. mag. Historie & Italiensk, Aarhus Universitet 2000, konstitueret forstander, Rødding Højskole (2006), højskolelærer, Rødding Højskole (2001-2006), foredragsholder og rejseleder. Inspektør på GASmuseet 1.5.2008 -. Medlem af Arbejdsgrupen Forskningens døgn, Mariagerfjord Kommune siden 2010.

Publikationer

"Alt lykkes i en gasovn!" sammen med Hanne Thomsen, i Dansk Madhistorie, Industrikøkkenets tidsalder, Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, 2013. (10 sider).
"Når ting fortæller – Hverdagsting og hverdagsliv 1950-1980", 2009 (160 sider)
'Folket der kues når livet bliver de fines drøm'.  I : Hvad er stjerne. Om metodisk kunstanalyse på eksistentielt og socialt grundlag set i lyset af vor kultur mellem morgengry og solnedgang, (red.) Nissen, Jørgensen og Hansen. Leganger, 2005, pp. 57-67.
'Kultur, samfund og livsformer i senmiddelalderens og renæssancens Firenze'. (Arbejdspapir, 2006-07, 70 sider)
'Kulturguide til Emilia Romagna'. (Arbejdspapir, 2007, Top Rejser A/S. 32 sider)

Udstillinger:

Medvirken i etablering af Videns- og oplevelsescenter for energi, miljø og klima GASmuseet 2009
Hobro havn i billeder - om Hobro havns udvikling igennem 150 år. 8.9 - 31.10 2012
GAS under jorden - om gassen under jorden i Vendsyssel samt skifergas. GASmuseet 18.5-18.8.2012.
Den vidunderlige kartoffel. 1.5 -31.8 2009
GASmuseets huskekasser. En mobil museumsudstilling med hverdagens brugsting 1950-1980. Til udlån 2008-11.
Derudover diverse mindre temaudstillinger

 

Per Vingaard Klüver

Per@gasmuseet.dk

Telefon: 5371 5123

Cand.mag. i Historie og Informationsvidenskab, Århus Universitet 1991. Projektmedarbejder ved U-534 projektet bi 1993-194. Ph.d.-stipendiat ved Informationsvidenskab 1995-1998. Underviser i Computerens Historie, Håndbog, Samfundsvidenskabeligt Emne, Tysklands historie, Historiebrug m.m. ved Historie (senere IHO), Århus Universitet fra 1999-2009. Fra 1989-2004 redaktionssekretær, derefter redaktør for Den jyske Historiker.

Publikationer

Kavaleriet kommer altid til tiden – træk af teknologihistoriens og –opfattelsernes historie. I Den jyske Historiker 35-36 s. 8-23.
Sjælen og positronhjernen – eller fremtiden er ikke hvad den har været. Den jyske Historiker 35-36 s. 223-236.
Computerens fødsel. Den jyske Historiker 61 1992 s. 92-116
Jagten på U 534 og myten om det 4. Rige. Den jyske Historiker 71 s. 89-112
From Research Institute to Computer Company. Regnecentralen 1946-1964. IEEE Annals for the History of Computing. Vol. 21, no. 2 s. 31-43
Technology transfer, modernization, and the Welfare State. In Bubenko, Impagliazzo og Sølvberg (ed.) History of Nordic Computing. Springer 2005 s.61-78.

Udstillinger:

Medvirken i etablering af udstilling om den rørlagte energi i 200 år - GASmuseet 2012.

Guider og øvrigt personale

Bertil Røgild

Manju Manjuladeri