Ungdomsuddannelser

GASmuseet kan tilbyde de gymnasiale ungdomsuddannelser en række forskellige muligheder - særligt ifht perspektivering af energirelaterede problematikker - på både lokalt og globalt plan. Ring eler skriv for at høre nærmere.

GAsmuseet har derudover udviklet et omfattende digitalt undervisningsmateriale der belyser energiproblematikker i både historisk og nutidsperspektiv. Materialet DE STORE FORANDRINGER kan i særdeleshed anvendes i undervisningen i naturfag, samfundsfag og historie på hhv. STX HHX og HTX.

Se materialet DE STORE FORANDRINGER på materialplatformen