Vidensbank

Her kan du søge i GASmuseets vidensbank. Du kan også selv bidrage med artikler eller links.

 • Kosangas brochure med titlen: Kosangas Ekspresvandvarmere - varmer vandet, medens det løber ud af hanen.  Brochuren er fra 1955.

  Tags:
  kosangas, reklame brochure
 • I 1980'erne sponsorerede Dansk NAturgas langdistanceløberen Henrik Jørgensen. Her er en folder med gode løbetips. Udgivet af Dansk Naturgas og Dansk Atletik Forbund, 1987

  Tags:
  DAnsk Naturgas, sponsor, løb med Henrik Jørgensen, reklame, brochure
 • Hvor lå gasværket? Engang måtte enhver by med respekt for sig selv have sit eget gasværk. Mere end 100 bygasværker producerede gasenergi til danskerne.

  Nu er bygasværkerne nedlagt og med ganske få undtagelser revet ned. På google-kortet kan du imidlertid se, hvor gasværkerne engang lå.

  Tags:
  gasværk, placering, geografi, sted
 • ...lad 100 møller blomstre er Tvindskolens egen bog om arbejdet med at opføre en vindmølle 1975/76.

  Bogen åbner med ordene: fra sangen Vindmølledansen: Energien den koster mange penge // Svineriet det øges dag for dag // Ned i lommen på de store oliedrenge // noget vil vi til at gøre ved den sag.

  Ud over et samfundskritisk sigte giver bogen giver et godt indblik i periodens voksende opmærksomhed omkring forsyningsikkerhed og alternative, vedvarende energikilder

  Tags:
  Tvind, Vindkraft, alternativ VE
 • Two NEW Instantaneous Water Heaters by MAIN. British Throughout, Providing Hot Water instantly and for all requirements. - Brochure fra 1938.

  Tags:
  Main, vandvarmer brochure
 • Artiklen handler om gasbadeovne med primært fokus på den danske producent Johan Probst og mærket Favorit 

  Tags:
  Gasbadeovne, John Probst
 • Reklame postkort udgivet af Energi Midt Nord, 1995.

  Tags:
  Naturgas Midt-Nord, reklame, kaniner
 • I begyndelsen af 1990'erne var miljødebatten voksende. Ikke mindst var syreregnen, især fra de kulfyrede østeuropæiske kraftværker, en bekymring. Naturgassen blev naturligvis markedsført som et renere og mere miljørigtigt alternativ til de øvrige fossile brændsler. Se billedserien med naturgas annoncer på Flickr.

  Tags:
  naturgas, markedsføring, annonce reklame, dyr miljø, natur
 • Fra begyndelsen af 1930'erne og et par årtier frem var naturgas et kærkomment tilskud til energiforsyningen i mange Nordjyske hjem. Særligt syd for Frederikshavn udnyttede folk naturgasforekomsterne, og gassen gav energi til både private og virksomheder.

  Den etablerede gasbranche skelede selvfølgelig til udviklingen og i fagtidsskriftet "Gasteknikeren" kunne man følge med i hvad bladene skrev. Her er en samling af indlæg om naturgas i det nordjyske fra perioden 1932-42.

  Tags:
  naturgas, nordjylland
 • Dette er Historien om mit Ægteskab - hvordan jeg nær satte min Lykke overstyr, da der skete noget, som forandrede hele mit Liv... - Den Røde Kjole er en novelle hvor flaskegas spiller en afgørrende rolle. Udgivet 1952.

  Tags:
  flaskegas, novelle, reklame
 • Brochure fra Kosangas, der beskriver gassen og det moderne hjem's behov. - Brochuren er fra o. 1950

  Tags:
  kosangas, Dansk flaskegas co, brochure, reklame
 • Forskellige eksempler på patenter indenfor gasbadeovne 

  Tags:
  Gasbadeovne, Johan Probst
 • Diasserie der viser naturgassens vej fra Nordsøen til de enkelte forbrugere

  Tags:
  naturgas, nordsø, felter, forbruger
 • Folder udgivet af Naturgas Fyn rettet mod de, der allerede, en to tre ekller flere gange havde sagt nej tak til Naturgas... 

  Tags:
  Naturgas Fyn, reklame, Arne Lundemann
 • Reklame flyer for naturgaskomfur af mærket Seppelfricke. 1980'erne

  Tags:
  Naturgas Midt-Nord, reklame, seppelfricke
 • The Persian Oil Industry, 1927. The story of a Great National Enterprice.

 • 2 hæfter der beskriver flaskegassens anvendelse til en lang række formål indenfor industriel sammenhæng. Hæfterne er udgivet af BP gas i henholdsvis o. 1960 og o. 1970

  Tags:
  Ny energi til dansk industri, bp, flaskegas
 • Denne Brochure handler om: farlige varmepuder, ny pjece, vitamin- og mineralpiller, gasfyrede kedler, opvaskemaskiner, focus på varefakta 

  Tags:
  Husholdningsrådet orienteren
 • Reklamebrochure, formentlig fra 1933, der fortæller om Strandvejsgasværket og de gasforbrugende aparater som en uundværlig del af en moderne livsstil. Brochuren er - for perioden - meget moderne i både form og indhold, og lægger sig nært op af den toneangivende funktionalistiske bølge.

  Tags:
  strandvejsgasværket, reklame, brochure
 • ved overgang til naturgas vil dele af den danske tekstilindustri få nogle helt nye muligheder - bådetekniske og økonomiske. Denne brochure belyser nogle af de fordele, De kan opnå med naturgas, og giver eksemplerpå, hvad det vil koste atomstille til naturgas 

  Tags:
  Naturgasinformation

Sider