Indsendt af: 
GASmuseet

Omstilling af større kedler og brændere til naturgas

Denne brochure henvender sig primært til teknikere og beslutningstagere med store fyringsanlæg. Brochuren giver en orientering om naturgassens fordele sammenlignet med traditionelle brændsler såvel i forbindelse med rumopvarmning som procesvarme. Envidere behandles de tekniske og økonomiske forhold ved selve omstillingen. 

Læs mere